Lore Vanelslande

Cosmogram

26.05.2018 - 07.07.2018

Het werk van Lore Vanelslande verschijnt in de eerste plaats als een onderzoek naar universele patronen, cirkels en symmetrieën binnen verschillende culturen en religies alsook in de kunst.

Onder de titel Cosmogram stelt ze een reeks tekeningen tentoon die vertrekken van de Heilige Geometrie: een geometrie die de tastbare werkelijkheid overstijgt en zich richt tot het onvatbare en het universele. 

Een cosmogram is een symmetrisch geometrische figuur binnen een cirkel. Het is een symbolische weergave van een kosmologie. Ieder cosmogram, van het eenvoudigste tot het meest uitgebreide, is een symbool van kosmische ordening. Het vormt een coherent, fijn afgestemd en onderling verbonden geheel waarin delen van fundamentele archetypische concepten van het universum zijn verweven. De cirkel verwijst naar het universum, het centrum van de cosmogram verwijst naar het individu.

Een cosmogram kan gebruikt worden als een middel voor meditatie en concentratie – als een hulp om toegang te verkrijgen tot bepaalde innerlijke bewustzijnsvelden. In de meeste culturen en religies over de wereld worden complexe geometrische structuren gebruikt binnen sacrale contexten. Ze verwijzen naar de diepten van de menselijke psyche die verder teruggaat dan deze religies zelf.

Het proces van repetitief tekenen en het daarmee creëren van patronen en structuren brengt bij Lore een innerlijk rust teweeg. Haar werk refereert sterk aan de spiritualistische stroming binnen het minimalisme. Haar tekeningen zijn een ‘vertaling van trillingen’, een visualisatie van energetische stromen die alles en iedereen met elkaar verbindt en in een staat van continue verandering plaatst.
Selectie werken