Robin Vermeersch

Robin Vermeersch (°1977) werkt met diverse media. Sculpturen, schilderijen en tekeningen tonen ons een soort cellulaire wereld die vrij existentieel is en kosmisch ervaren kan worden. De kijker kan de beelden op verschillende manier benaderen. Men kan ze bekijken als autonome sculpturen en schilderijen die individueel functioneren maar men kan ze  ook in een grotere samenhang zien waardoor ze elk een andere betekenis krijgen en samen een bevreemdend universum vormen. Het werk kenmerkt zich door een fascinatie voor het creatieve wordingsproces. Robin Vermeersch werkt vanuit de grillige vaststelling van de wonderbaarlijke structuren van natuurlijke elementen en materialen die ons visueel ontglippen via het blote oog. Robin is gefascineerd door de beeldtaal die tussen de plooien blijft haperen van ons routineuze en beperkte kijkvermogen. Hij maakt kunst die het ongeziene uitvergroot in sculpturen en schilderijen met een abstract-organische huid. Hij eigent zich dus ook bestaande organische structuren toe die hij transponeert en verwerkt binnen nieuwe beelden. Het schijnbaar vreemde van deze beelden komt ons zo vertrouwd en natuurlijk over.
Tentoonstellingen