Hilde Overbergh

Hilde Overbergh maakt schilderijen en schilderkunstige installaties.

Kleine dagdagelijkse handelingen zoals vouwen, ontvouwen, stapelen, groeperen, plaatsen/verplaatsen, structureren haar observaties en fungeren als inspiratie en werkmethode.

In haar werk peilt de kunstenaar naar een nieuw begrip van onze omgeving. In het besef dat deze slechts kan ontstaan door het leggen van nieuwe verbindingen, zijn de installaties van Overbergh te begrijpen als gestes of suggesties om hiernaar op zoek te gaan.

Vertrekkende van haar interesse in compositorische strategieën onderzoekt ze de picturale ruimte.  Het schilderen op zich, en het spelen met architecturale elementen in al zijn facetten, wordt het onderwerp van het werk.

Met uiterst minimale, maar precies gecomponeerde ruimtelijke elementen verbindt ze de geschilderde doeken en objecten bestaande uit diverse materialen, met de plek waar ze zijn opgesteld. 

Overbergh creëert een voelbare realiteit die ligt in het schilderen zelf, in de keuze van materialen en haar geloof in de mogelijkheid van het schilderij als object, als proces en als ervaring. Ze combineert een beeldtaal van op doek gegoten verf mengsels, gezeefdrukte elementen en geschilderde silhouetten. Het uitlokken van het onvoorspelbare, en haar aandacht voor de autonomie van de kleur krijgen in dit proces een hoofdrol toe bedeeld.

De geconstrueerde realiteit van Overbergh herinnert aan theater settings. Het schilderij wordt object en breekt uit haar tweedimensionale realiteit, flirtend met de grenzen van die identiteit. In haar onderzoek ontleedt ze het wezen van de ruimte in schilderkunstige zin.

Download biografie (pdf)

Download biography (pdf)
Tentoonstellingen