Luc Deleu

The Unadapted City

20.04.2001 - 30.06.2001

Zeedijk 635 - Knokke
Luc Deleu (°1944), architect en stedenbouwkundige, is een buitenbeentje in de Belgische architectuurwereld. Toen hij afstudeerde begreep hij reeds vlug dat hij helemaal niet moest bouwen om architect te zijn. Daarom richtte hij zijn leven – deels bewust, deels onbewust – zo in dat hij niet mislukt als hij niet bouwt. Omdat hij niet zo afhangt van het bouwen, is hij min of meer ongenaakbaar geworden. Deleu kan nodige standpunten innemen die anderen niet kunnen innemen. Dat laatste doet hij ook voortdurend. Hij doet mee aan architectuurwedstrijden, doet voorstellen die jury’s met stomheid slaan. Zoals bijvoorbeeld zijn Voorstel voor een mobiele universiteit (1972): gevestigd op drie grote vliegdekschepen zouden studenten de wereld bevaren.  Twee vliegen in een klap volgens Deleu: kostbare grond uitgespaard en de studenten zien nog wat van de wereld. Wat Deleu presenteert is een nieuwe manier van denken, een nieuwe manier om architectuur, wonen en bouwen te benaderen.

Luc Deleu studeerde en doceerde aan het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas In 1970 richt hij samen met zijn vrouw Laurette Gillemot zijn stedenbouwkundig bureau T.O.P. Office (de afkorting voor Turn On Planning) op. van Brussel. Deleu houdt zich bezig met zijn Orbanisme: architectuur op wereldschaal. In 1980 schrijft hij zijn Orbanistisch Manifest.

Sinds 1995 werkt Luc Deleu samen met zijn bureau T.O.P. Office aan De Onaangepaste Stad, een ontwerpmatige stedenbouwkundige studie. Het is een werk “in progress”. Wat maakt een stad een stad? Welke voorzieningen zijn er nodig? Hoeveel scholen? Hoeveel ziekenhuizen, restaurants, cafés, transport, winkels …? Welke delen moeten architectonisch uitgebouwd worden? Waar is dat minder belangrijk? Deze en andere vragen houden hem bezig. Dingen die je niet zomaar in een bibliotheek kan opzoeken. Dus maakte Deleu zelf een studie om een idee te krijgen van wat er allemaal aanwezig is in de stad, de verschillende schalen van wat architectonisch expressief kan zijn. Die studie ging geleidelijk aan op zichzelf staan.

De Onaangepaste Stad is een theoretisch project waarbij het filosoferen over de stad even belangrijk is als de uitvoering. Het is het resultaat van het onderzoek naar de immense leefstructuren van de onaangepaste stad. Het bestaat uit verschillende ontwerpen van immense stedenbouwkundige interventies. Deleu stelt dat stedenbouw een context kan scheppen waarbinnen individuele vrijheden gegarandeerd worden: orde waarbinnen chaos mag ontstaan.
Selectie werken