Philip Huyghe

Inner State of Nature

10.04.2004 - 20.06.2004

Zeedijk 635 - Knokke
In “Inner State Of Nature” creëert Philip Huyghe een eigen universum met monumentale vergrotingen van huiselijke objecten. Een bakvorm voor speculoos, een kleidingstuk, enkele vogels op een tak gevangen in een hagelwitte ruimte, een barometer, een weerhuisje ... Ze zijn herkenbaar, maar de context waarin Huyghe ze plaatst, brengt de toeschouwer in verwarring. Er is iets dat niet klopt. Huyghe zet je bewust op het verkeerde been en nodigt je tegelijk uit om de werkelijkheid eens op een andere manier te benaderen.

Zoals bijvoorbeeld het familieportret: ogenschijnlijk heel gewoon en toch maakt het een bevreemdende indruk. Zijn de "twee moeders" de twee vrouwen of zijn het zijn moeder en hijzelf met een masker op en identiek gekleed - die als gebeeldhouwd op de zetel zitten? De merkwaardige voorwerpen geven de kamer een illusie van huiselijkheid. Maskerades en contextverschuivingen geven het werk een surrealistische toets.

Het werk van Philip Huyghe is niet in één woord te vatten. Hij beperkt zich immers niet tot één enkel medium: hij fotografeert, maakt video's, beeldhouwt, tekent ... De rode draad doorheen zijn formeel verscheiden werk is de verhouding tussen werkelijkheid en fictie, tussen feiten en fantasie. Een eigen parallelle wereld wordt gecreëerd in zijn oeuvre. Zijn afkomst vormt steeds het vertrekpunt.

Philip Huyghe (°1959) woont en werkt in Antwerpen. Hij studeerde aan het Hoger Instituut voor Beeldende Kunsten Sint-Lucas te Gent, en aan de Jan Van Eyck Academie in Maastricht. In 1986 won hij de prijs “Jonge Belgische Schilderkunst”. In 2001 realiseerde hij de solotentoonstelling “Fistula” in het Muhka te Antwerpen. Kunstwerken van hem werden opgenomen in de collecties van het SMAK en het Muhka.


Selectie werken