Trees De Mits

Het werk van Trees De Mits (°1951) is een steeds groeiend laboratorium van ruimtelijke elementen en digitale beelden. Nu eens zijn ze rudimentair en nauwelijks te duiden, dan weer herkenbaar. Ze ontstaan vanuit een welbepaald concept waarbinnen het intuïtieve en het proces van het maken richting geven aan het oeuvre. Zonder hiërarchie vullen de beelden elkaar aan als een vage herinnering of een duidelijk verslag.
Het lichaam, anatomie en de medische wereld zijn een inspiratiebron en een vertrekpunt.
Reizen en werkperiodes als 'artist in residence' zijn niet weg te denken uit haar parcours en beïnvloeden meer en meer het werk. Het fysiek ondergaan van de dominantie van een cultuur of landschap stuurt de selectie en de registratie van nieuwe en onbekende beelden. De Mits vindt het een uitdaging intimiteit en zintuiglijkheid centraal te stellen binnen een voornamelijk conceptueel geworden kunst.

Trees Demits is docente keramiek en glaskunst aan Sint-Lucas in Gent. Ze heeft tentoonstellingen in binnen- en buitenland op haar actief. Keramiek is voor haar niet zomaar een kunstambacht, maar een volwaardige manier om zich artistiek uit te drukken. Daarnaast gebruikt De Mits fotografie en video in haar werk.
Tentoonstellingen