Richard Simoens

Richard Simoens (Deinze °1947) bezoekt tijdens zijn jeugdjaren met zijn ouders vaak Roger Raveel en zijn vrouw Zulma te Machelen-aan-de-Leie. Raveel was de neef van zijn moeder en zijn vader was een gewezen buurjongen en jeugdvriend van Roger. Op twaalfjarige leeftijd volgde Richard reeds avondlessen aan de Tekenacademie van Deinze. In 1963 begon Raveel les te geven aan deze avondschool en stimuleerde Richard, die vroegtijdig met school was gestopt,  bij hem les te volgen in de schilderklas. Nadien neemt hij lessen aan de Koninklijke Academie te Gent en volgt hij een Lerarenopleiding Plastische Kunst aan de Rijksnormaalschool te Gent.

Richard Simoens werd sterk beïnvloed door de Nieuwe Visie die Raveel in de jaren zestig bracht. Het werk van Simoens evolueerde doorheen de jaren tot een eigen signatuur. 
Tentoonstellingen