Marilou van Lierop

Het werk van Marilou van Lierop bestaat uit foto's of fotocollages die ze beschildert.
Hierdoor wordt de betekenis veranderd. De oorspronkelijke context verdwijnt en wordt vervangen door een nieuwe. Doorgaans worden kleine of grote groepen mensen getoond, soms immense massa's. Niet het individu, maar de groep staat centraal.

Aanvankelijk schilderde zij natuurbeelden, landschappen zonder begrenzing, waarbij verschillende standpunten in één werk gecombineerd werden. Zo leidt de natuur een eigen leven, dat niet ondergeschikt is aan de menselijke blik. Op deze manier wordt de complexiteit en de chaos uitgedrukt.
En het zijn deze complexiteit en chaos, te vinden in onze sociale realiteit, die het
onderwerp zijn van het recente werk. Beter gezegd: ons onvermogen daarmee om te
gaan, en de strategieën die we ontwikkelen als antwoord daarop.
De constructies die we maken, de verhalen die we bedenken, het zijn manieren om aan deze complexiteit te ontsnappen.
Deze collectieve denk- en werkwijzen worden blootgelegd. Plannen en rasters worden als een sluier over de werkelijkheid geplaatst; niet omdat ze er noodzakelijkerwijze ermee overeenstemmen, maar het zijn de ordeningen waarmee we de wereld te lijf gaan. Het is als het projecteren van het bekende in het onbekende, in het "wilde".
Het beschilderen van bestaande foto's kadert in deze praktijk. Het is het aftasten van/
zoeken naar de zwevende, onuitgesproken verhalen die tussen mensen/ werelden te
vinden zijn.

Marilou van Lierop (° 1957) woont en werkt in Antwerpen.
Tentoonstellingen