Louie Mauws

Louie Mauws is een jonge kunstenaar uit het Gentse. Mauws is een plastisch denker die zich uit in schilder- en tekenkunst. Vertrekkende vanuit een nog onontwikkelde vorm van intentionaliteit onderzoekt hij met en in de materie het formalistisch registreren. Niet het registreren, wel het ontdekken, niet het verantwoorden, wel het bevragen staat centraal. Hij tracht zich te distantiëren van externe conditionering en overbeïnvloeding. Louie Mauws zoekt een gevrijwaarde ruimte waar, zonder enig vooropgesteld doel, het beginnen kan plaatsvinden. Hij kiest voor de act van het schilderen om met de ene materie de andere aan te gaan. Zijn uitgangspositie is een ongecontroleerdheid waarbij het schilderij een eigen leven begint te leiden. Hij schept al schilderend zowel abstracte tekens als figuratieve vormen waarop hij telkens schilderend reageert. In zijn eerste act wordt alles in de openbaarheid gebracht waarbij het medium het mogelijk maakt om zijn verkeerde handeling te corrigeren.