Hilde Overbergh

Het werk van Hilde Overbergh wordt gedreven door een fascinatie voor onze omgeving en hoe we die waarnemen. In ensembles van kleine en middelgrote doeken worden ruimtes en objecten uitgepuurd tot hun basiselementen: lijnen, volumes, verhoudingen, kleurschakeringen. … Persoonlijke verbeelding en fysieke realiteit zijn geen strikt gescheiden werelden, maar lopen rechtstreeks over in elkaar. Hier wordt ruimte niet afgebeeld als een vaststaand gegeven. In tegendeel, veel tableaus kan je op verschillende manieren lezen en worden beïnvloed door het kijken zelf. … Die ruimtewerking wordt nog vergroot door diverse materialen die Overbergh in haar werk gebruikt…( en door) de opstelling van de werken onderling. In dat kleurrijk en meerduidig universum bestaan beelden nooit op zich, maar ontstaan ze pas als wisselwerking tussen wat er zich binnen en buiten het beeldkader afspeelt. Hetzelfde geldt voor ruimte. Als Overbergh in haar werk peilt naar een nieuw begrip van onze omgeving vindt ze die in het besef dat ruimte slechts gecreëerd wordt door het vermogen om open te staan voor nieuwe verbindingen. Die verruimende kracht is net zo belangrijk als het omlijsten zelf. En dat maakt het werk van Overbergh aan de levende lijve voelbaar: dat die kracht schuilt in onze eigen blik. (Marnix Rummens)